A Magyar Foltvarró Céh 1989-tól működik bejegyzett egyesületként, jelenleg 8 régióban 60 csoport tevékenykedik. A céh életének szerves részét képző régiók önálló egységek, évente egy-két alkalommal rendeznek szakmai-baráti összejöveteleket, hogy tapasztalataikat, kicseréljék és megmutassák egymásnak legújabb alkotásaikat, vagy jótékonysági célra varrjanak. Őrizve a korabeli céhek hagyományait, nálunk az újonnan belépő tagok 20×20 cm-es blokkot varrnak. Az ezekből összeállított nagyméretű „Céhlevél” reprezentálja az egész tagságot országos rendezvényeinken. 2004 nyara óra Céhünk tagja az Európai Quilt Szövetségnek, az EQA-nak.

A bemutatkozás, megmérettetés legfontosabb színterei a kiállítások, pályázatok és az ezeket kísérő rendezvények, tanfolyamok. A céh 1993 óta évente rendez országos kiállításokat, váltakozva egyszer vidéken, egyszer pedig a fővárosban.

A Céh megalakulása óta fontos céljának tartja, hogy tagjainak lehetőséget biztosítson a továbbképzésre, új technikák elsajátítására. Évközben rendszeresen tartunk tanfolyamokat az ország különböző településein. Nagyon népszerűek a több napos vagy hetes nyári táborok, ahol több idő fordítható egy-egy új módszer megtanulására.

Gazdag könyvtárunk van, amelynek állományát folyamatosan fejlesztjük.

Másik fontos célunk hogy a kiemelkedő minőségű munkának minél nagyobb elismerése legyen, ezért – a céhszellem jegyében – létrehoztuk a céhmesteri címet, amelyet évente egy erre a célra összehívott zsűri ítélhet oda.

Hétköznapjaink fontos foltos hírforrása a kéthavonta megjelenő színes magazin, a Hírfoltok. Tagjaink ebből értesülhetnek fontosabb hazai és nemzetközi pályázatokról, kiállításokról, de az aktuális információk mellett szakmai cikkeket, rendezvényekről szóló beszámolókat is olvashatnak.